пр-т Відрадний, 20, Київ, Україна

Звіт про роботу Ради учнівського врядування протягом 2016-2017 н.р.

14.02.2018

Сучасна школа – складна соціально-педагогічна освіта, що включає в себе педагогічний, учнівський, батьківський колективи, різні об'єднання та організації дітей і дорослих. Шкільне учнівське самоврядування в СШ № 173 працює вже багато років. Учнівське самоврядування як громадське об'єднання учнів втілене в ефективні організаційні рішення і націлене на системну організацію учнівського життя школи при конструктивній взаємодії з адміністрацією на всіх рівнях управління, перш за все, на розвиток всебічно цікавого і корисного учнівського життя. Участь учнів в управлінні школи розширює сферу застосування здібностей і вмінь учнів, дає кожному можливість розвинути талант, проявити ініціативу, знайти справу до душі. Знання і досвід, отримані в учнівському самоврядуванні, зроблять випускників школи мобільними, затребуваними в області управління, адміністративно-господарської роботи, політиці та інших сферах суспільно значимої діяльності. Самоврядування дає можливість підліткам спробувати себе в різних соціальних ролях, накопичити досвід спілкування, подолання труднощів, випробувати відповідальність за свої вчинки. Учнівське самоврядування – школа отримання навичок соціальних взаємовідносин, модель соціальної діяльності, заснованої на цінностях громадянського суспільства: демократії, свободи, плюралізму, поваги до закону.

На виконання Конституції України (ст. 36, 37, 52), Закону «Про позашкільну освіту» (2002р.), листа МОН «Про розвиток органів учнівського врядування» (від 07.12.2009 № 1/9-850), листа МОН «Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін» (від 08.12.2010 №1/9-892), листа МОН №1/9-742 від 12.10.2012 «Про підсумки проведення збору лідерів учнівського самоврядування», Закону «Про освіту» (1999р.), Статуту шкільного врядування, річного плану школи у 2016-2017 н.р. педагогічний колектив школи продовжив роботу з учнівським самоврядуванням «Сяйво», яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності дитини, передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва.

Основна мета роботи Ради учнівського врядування (РУВ) - сформувати в учнів готовність і здатність виконувати систему соціальних ролей людини.

Учнівське самоврядування забезпечує можливість кожному вихованцю брати участь в організаторській діяльності. Це допомагає зробити процес виховання в школі дійсно демократичним, відкритим і гуманістичним.

Спираючись на мету були виділені такі завдання:

 • залучення учнів до активної шкільне життя через організацію різних видів діяльності;
 • розвиток творчої індивідуальності учнів;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до членів колективу, зміцнення сфери дружніх відносин.

До складу дитячого самоврядування на виборній основі входять 18 учнів школи з 5 по 11 клас та лідери школи. У цьому році на виборах лідера Ради учнівського врядування переміг Рустем Самойленко (10-А кл). Володимир Черниш і Дар’я Чудновська стали першим і другим заступниками лідера школи відповідно.

У листопаді Рустема Самойленка було знято з посади лідера школи через порушення правил морального характеру. Тимчасово виконуючою обов’язки лідера школи стала Дар'я Чудновська, оскільки з певних причин особистого характеру В.Черниш                           (1-й заступник) відмовився від посади.

Протягом 2016-2017 н.р. проводилися засідання РУВ, що сприяли підвищенню соціальної активності, вихованню духовності та культури, розвитку демократичних форм взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Позаурочна робота планується і організовується Радою лідерів учнівського самоврядування, що завжди ініціативно і з великим бажанням виконує заплановане, зорієнтоване на сьогодення: проекти «Наш друг – дорожній рух»(вересень), «Ми - сини України» (жовтень),  «Слово наше рідне – слово українське!» (листопад), «Доброму скрізь добре» (грудень), «Україна –моя Батьківщина» (січень), «Мелодія сердець» (лютий), «Жінко, ти завжди велична» (березень), «У здоровому тілі здоровий дух» (квітень), «Зірковий ланцюжок знань» (травень).

Аналізуючи роботу РУВ в 2016-2017 н.р. слід відзначити такі позитивні результати:

 • залучення більше 70% учнів до шкільних заходів;
 • широкий спектр заходів творчої, спортивної, інтелектуальної спрямованості;
 • інформування про діяльність РУВ на шкільному сайті та ЗМІ (сайт Управління освіти Солом’янського районної в м. Києві адміністрації, сайт Управління освіти Черніговської обл.)

При підбитті підсумків роботи РУВ слід зазначити виявлені проблеми:

 • відсутність підготовки лідерів РУВ до самоорганізації;
 • недостатня взаємодія між усіма учасниками шкільного самоврядування, незалежно від віку і класу.

Спираючись на отримані позитивні результати реалізації цілей і завдань роботи РУВ у 2016-2017 н.р., а також на підставі окреслених проблем, визначити такі цілі та завдання на 2017-2018 навчальний рік:

 Мета роботи шкільного учнівського самоврядування в 2017-2018 н.р.:

створення умов для становлення та розкриття особистості дитини, розвитку і прояву її здібностей, розвитку конкурентоздатної та соціально-адаптованої особистості.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити систему навчання активістів, яка забезпечить спадкоємність поколінь;
 2. Залучити до роботи нових активістів, переглянути методи роботи з активом РУВ, пошук більш ефективних методів. Вплив на свідомість учнів і їх залучення до спільної справи;
 3. Сприяти підвищенню рівня вихованості учнів, підвищенню ролі учнівського самоврядування.
Цю сторінку відвідували: 691 раза(-ів)