Результати міжнародного екзамену PTE 2021/2022

15.04.2022

Відкрити у новому вікні

Іспити Pearson English International Certificate (колишня назва PTE General) показують, наскільки комфортно кандидат почувався би в англомовному середовищі: як добре розумів би носіїв мови та висловлював власні думки англійською. На іспиті перевіряються його навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Кандидат має продемонструвати вміння використовувати англійську мову у контексті, наближеному до реального життя.

Письмова та усна частини іспиту перевіряються та оцінюються квалiфiкованими екзаменаторами у Великій Британії. Всi рiвнi екзамену Pearson English International Certificate відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів).

Переваги іспиту Pearson English International Certificate (PTE General):

  • Доступний формат і структура
  • Відсутня окрема секція на перевірку граматики та вокабуляру
  • Усна частина відбувається в парі із сертифікованим екзаменатором
  • Безстроковий сертифікат
  • Перевірка та оцінка усної та письмової частин відбувається у Великій Британії

Де можна використовувати міжнародний сертифікат Pearson English International Certificate (PTE General):

  • Для вступу в міжнародні вузи
  • Для успішного працевлаштування
  • Для отримання вченого звання
  • Замість складання ДПА з англійської мови в 9 та 11 класі: в додаток до атестата автоматично виставляється оцінка 12 балів

Система оцiнювання Pearson English International Certificate (PTE General)

Level A1-Level 4 (A1-C1)
Fail (не склав) – менше 50% правильних відповідей 
Pass (склав) – 50-59% правильних відповідей 
Pass with merit (cклав добре) – 60-69% правильних відповідей 
Pass with distinction (склав на відмінно, вище рівня) – більше 70% правильних відповідей 

Цю сторінку відвідували: 91 раза(-ів)